MASSPOL

Rozlewnia wód mineralnych

Wody Mineralne

Wody mineralne, wody lecznicze stanowią niezaprzeczalne bogactwo tego rejonu i są źródłem rozwoju licznych uzdrowisk (Dolina Popradu to wielkie zagłębie balneologiczne).

Do największych i najstarszych należą: Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Żegiestów-Zdrój, Muszyna i Krynica-Zdrój. Przeważają tu szczawy, szczególnie w części południowej Parku, tj. wody mineralne zawierający wolny CO2 w ilości powyżej 1 g/dm3 oraz sporadycznie źródła siarczkowe. Na terenie Parku występują także niezwykle cenione w procesie leczniczym surowce balneologiczne w postaci borowin (peloidy torfowe). Osobliwością geologiczną Parku są mofety. Mofety i naturalne źródła wód mineralnych uznane są za pomniki przyrody.

Rozlewnia wód mineralnych Masspol (zakład oraz ujęcia wód) zlokalizowana jest w Beskidzie Sądeckim na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY to jeden z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat. Rozciąga się on na terenie Beskidu Sądeckiego z jego dwoma pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) oraz obejmuje także położoną w granicach Polski część Gór Czerchowskich oraz częścią otuliny obszar Małych Pienin. Zlokalizowany jest w południowej części województwa małopolskiego, na pograniczu ze Słowacją.
Mapa Popradzkiego Parku Krajobrazowego Beskid SądeckiPowierzchnia Parku wynosi łącznie 54 000 ha, Około 70 % powierzchni stanowią lasy . Charakteryzuje się dużą ilością źródeł wód mineralnych (70 ujęć, co stanowi 20% wszystkich zasobów w Polsce). Na jego obszarze wytyczono kilkanaście rezerwatów przyrody i ścieżek przyrodniczych. Rosną tutaj głównie: buk, jodła, lipa oraz olcha.. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

Park położony jest w dorzeczu trzech rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy Nawojowskiej, które także wyznaczają jego granice. Jego obszar charakteryzuje się dużymi aczkolwiek nierównomiernie rozłożonymi zasobami wód powierzchniowych oraz występowaniem licznych źródeł mineralnych.

Położenie

Skontaktuj się z nami

Skip to content