MASSPOL

Rozlewnia wód mineralnych

Biuro Handlowe
33-300 Nowy Sącz, ul. Spokojna 1
Tel: 018 443 44 21 Fax: 018 443 69 90

Rozlewnia Wody Mineralnej
33-350 Piwniczna Zdrój, Zubrzyk 101
Tel: 018 446 49 83 Fax: 018 446 55 17

Dokumenty Rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Krakowie, XII wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000196600
NIP 734 302 06 26
Kapitał Zakładowy 27 100 000 PLN

Skip to content