MASSPOL

Rozlewnia wód mineralnych

1. Projekt:  „Wdrożenie innowacji procesowej w produkcji wody mineralnej”

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MASSPOL, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji butelek z PET.

Beneficjent: MASSPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krótki opis projektu: Celem głównym inwestycji jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MASSPOL, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji butelek PET, wykorzystywanych do rozlewu naturalnej wody mineralnej w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Koncepcja technologii została opracowana przez pracowników firmy MASSPOL, w wyniku prowadzonych badań i analiz, w ramach obowiązującego stosunku pracy.

Rezultatem wdrożenia nowej technologii, będzie możliwość produkcji butelek z PET dla branży konsumentów wody butelkowanej.

Wartość projektu: 1 325 940 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 539 000 zł

 

 

2. Projekt:    Wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowej energooszczędnej technologii wytwarzania opakowań PET, w produkcji wody butelkowanej

Umowa nr POIR.03.02.01-12-0013/19-00

Okres realizacji w latach: marzec 2020- lipiec 2022

Celem projektu jest:

– wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych na zlecenie wnioskodawcy przez zewnętrzny podmiot badawczy,

– wdrożenie nowej energooszczędnej technologii wytwarzania opakowań PET, w produkcji wody butelkowanej, obejmującej rozwiązania techniczno- technologiczne, mające na celu obniżenie kosztów wytwarzania opakowań PET poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, zużycia tworzywa PET wraz z zapewnieniem odpowiedniej wytrzymałości osiowej opakowań PET (innowacyjność procesowa),

– wdrożenie nowego produktu, który zaspokoi zidentyfikowane potrzeby odbiorców, w postaci wody butelkowanej w ulepszone butelki PET o pojemności 0,5l, 0,7l, 1,5l, 5,0l, cechujące się zoptymalizowanym rozkładem materiału oraz zwiększoną wytrzymałością osiową (innowacyjność produktowa). Rozszerzenie oferty umożliwi firmie umocnienie pozycji konkurencyjnej, wygenerowanie nowych źródeł przychodu oraz wejście na nowe rynki zbytu (woda butelkowana o pojemności 0,7l
oraz 1,0l).

Planowane efekty:

Wprowadzenie na rynek nowych produktów w postaci wody butelkowanej w ulepszone butelki PET
o pojemności 0,5l; 0,7l; 1,0l; 1,5l; 5,0l, o zwiększonej wytrzymałości osiowej. Butelka PET będzie znacząco udoskonalona w porównaniu do butelek wytwarzanych za pośrednictwem tradycyjnych metod nagrzewania i rozdmuchu preform. Ponadto, rozwiązania procesowe wdrożone w ramach projektu umożliwią zmniejszenie kosztów procesu produkcji, dzięki czemu zostaną osiągnięte oszczędności w zużyciu energii i materiału PET, co wpisuje się w trend produkcji realizowanej według idei zrównoważonego rozwoju. Produkt powstały w wyniku realizacji projektu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020

Wartość projektu: 37 193 109,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 13 607 235,00 zł

Skontaktuj się z nami

Skip to content